O společnosti

Jak to všechno začalo s výrobou?

Sourozencům Menouškovým byl v restituci navrácen dům v Chlumově ulici na Žižkově, kde jejich dědeček a po něm otec, měli po mnoho let prosperující truhlářskou firmu. V roce 1992 začali uvažovat o tom, co s navráceným majetkem podniknou.

V přízemí a dvorní přístavbě byly rozsáhlé výrobní prostory, po původním vybavení truhlářské dílny nezbylo už ani památky. Radili se i s kamarády, a jeden z nich, architekt Kopecký, přišel s nápadem vyrábět ekologické rakve. Navštívil papírenské provozy, kde objevil pětinásobně vrstvenou lepenku, která co do pevnosti, nosnosti a odolnosti vůči mechanickému poškození vykazovala vynikající parametry. Obrátil se i na renomovaného odborníka z Vysoké školy chemicko technologické v Pardubicích, docenta Skalického. Pan Kopecký pochází už z třetí generace stavitelů a projekt rakve proti projektu domu se mu zdál snadným, a tak zanedlouho předložil budoucím společníkům hotový projekt. Protože se jednalo o skutečně převratný vynález, dal si ho v roce 1993 patentovat, což ve svých důsledcích posílilo i komerční stránku pozdější výroby.

Budovu i výrobní prostory zanechali předešlí uživatelé ve špatném stavu. Sourozenci Menouškovi začali opravovat dům, zprovoznili dílny a vyrobili první kusy ekologických rakví. S prvními výrobky pan Josef Menoušek objížděl pohřební služby v celé republice a získával první zákazníky.